2018/10/16

Formazioa

Urriaren 22, 29 eta azaroaren 5ean, 18.30ean Lobianon familientzako formazio saio hau abiatuko dugu: “Nola landu gure seme alaben sexualitatea?”, urriak 22, 29 eta azaroak 5ean.
 
Erabiliko den metodologia eta argudio sexologikoa, taldearen beharrizan eta berezitasunetara egokituko dira eta DESIRAK Sexologia eta Generoko profesionalek bideratuko dute. Saio bakoitza 2 ordukoa izango da (18.30 – 20.30), guztira 6 ordu.
 
Gaia lantzeko honako helburu eta edukiak jorratuko ditugu:
 • Sexualitatea balore positibo moduan ulertu.
 • Sexualitatearen eta sexu harremanen kontzeptua zabaldu.
 • LGTBI+ eta beste hainbat errealitate ikusarazi eta baikortasunez landu.
 • Eredu estetiko eta sexu komertzialaren eragina
 • Autoestimua hobetu
 • Gorputzen anatomia eta fisiologiaren ezagupena
 • Komunikazioa, adostasuna eta errespetua bultzatu
 • Jarrera sexistak identifikatzea, deslegitimatzea eta murriztea.
Honako puntuak, eta bestelako esperientziak, kezkak, iritziak edo iradokizunak eztabaidatzeko aukera izatea espero dugu.
 
 
 
Los próximos 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre, impartiremos una formación dirigida a las familias, bajo el lema de “¿Cómo acompañar a nuestras hijas e hijos en su sexualidad?” A las 18:30 en Lobiano.
 
Tanto la metodología como la argumentación sexológica a emplear serán adaptadas a las necesidades y peculiaridades del grupo. La formación será impartida por el equipo de DESIRAK Sexologia eta Generoa. Cada sesión constará de 2 horas (18.30 – 20.30), en total, 6 horas.
 
Para trabajar el tema se abordarán los siguientes objetivos y contenidos:
 • La sexualidad como un valor positivo.
 • Ampliar el concepto de sexualidad y relación sexual.
 • Visibilizar y positivizar las diferentes realidades LGTBI+
 • La influencia de los modelos estéticos imperantes y el sexo comercial.
 • Favorecer una mejor autoestima
 • Conocer la anatomía y fisiología de los cuerpos
 • Promover la comunicación, el acuerdo y el respeto
 • Deslegitimar y reducir actitudes sexistas.
Con la intención de compartir estos puntos y otras experiencias, inquietudes, opiniones y/o sugerencias… os invitamos a que participeis de forma activa en esta propuesta.
¡Animaos!