2014/01/30

GURASOEKIN HEZKIDETZA LANTZEN

Anaitasuna Ikastolako Gurasoen Elkarteak gurasoekin hezkidetza lantzeko jarduera antolatu du.

Gurasoen,  lrakasleen  eta  seme-alaben  arteko  harremanak ume eta gaztetxoen garapenerako erabakigarriak  dira,  hauek  direlako haurren lehenengo erreferenteak eta hauen esku baitago umeen heziketa. Guraso izatea eta eskolan  irakaslea  izaten jendarteratze  prozesuan lan  mardula da. Askotan, kezkak  eta  zalantzak  sor daitezke, gure  haurren  egunerokotasunean  gertatzen  diren  egoeren  aurrean nola erantzun asmatzen ez dugularik.

Tailer honen helburu  nagusia  haurraren  eta nerabeen  garapenaren oinarri psikologiko, sexual,
komunikatibo  eta  sozialak  aztertzea  genero ikuspegitik  eta harreman  berriak sortzeari  begira  tresnak ematea izango da.

Saioan parte-hartze metodologia erabiliko da eta gurasoek aukera izango dute planteatzen diren gaiei buruz hausnarketa egiteko eta eztabaidatzeko.

Noiz: Otsailaren 3an, arratsaldeko 6etatik 8etara.
Non: Lobianon
Noren eskutik: Urtxintxa Eskola

Landuko diren gaiak:

  • Genero  sistemak  eta  jendarteratze  prozesua
  • Berdintasunean  heztearen  garrantzia
  • Hezkidetzaren  definizioa
  • Baliabideak.
Parte hartzea nahi baduzue, umeak etxera eramango duen papera bete eta entregatu Ikastolan.

La Asociación de Padres y Madres de la Ikastola Anaitasuna ha organizado un taller para trabajar la coeducación con los padres y madres.

Las relaciones entre los padres y madres, el profesorado y nuestros hijos e hijas son decisivas para el desarrollo de niños/as y jóvenes, pues aquellos son sus primeros referentes y porque está en manos del profesorado la educación de los mismos. Tanto los progenitores como el profesorado tienen una gran tarea en ese proceso de socialización. A menudo pueden surgir problemas y dudas, sin que sepamos cómo actuar ante situaciones cotidianas que se dan entre los niños y niñas.

El objetivo principal de este taller es analizar desde la perspectiva de género las raíces psicológicas, sexuales, comunicativas y sociales en el desarrollo de niños/as y adolescentes; asimismo, se ofrecerán herramientas encaminadas a que surjan nuevas relaciones.

En la sesión se utilizará una metodología participativa y los padres y madres tendrán ocasión de reflexionar y discutir sobre los temas que se vayan planteando.

Cuándo: 3 de febrero, de 6 a 8 de la tarde
Dónde: Lobiano
Dirige la sesión: Urtxintxa Eskola

Temas que se trabajarán:
  • Sistemas de género y proceso de socialización
  • Importancia de educar en la igualdad
  • Definición de coeducación
  • Recursos
Si quieres participar, rellena el papel que llevará vuestro/a hijo/a a casa y entregadlo en la Ikastola.


2014/01/12

DBHko 4. MAILAKO IKASLEEN ESKERRAK

DBH.ko 4. mailako ikasleek eskerrak eman nahi dizkiote Lehen Hezkuntza eta DBHko ikasle eta guraso guztiei bere ikasketa bidairako otarra egiteko bidali dituzten gauza guztiengatik. Argazkian ikusten den moduan, partaidetza ugaria izan da eta otar txukun txukuna zozketatu izan ahal dute. Ikasle bakoitzak 30 € lortu ditu horrela bere ikasketa bidairako.

El alumnado de 4ª de ESO quiere agradecer al alumnado de Primaria, ESO y a los padres y madres su aportación para poder presentar la cesta para el viaje de estudios. Como se puede apreciar en la imagen, la participación ha sido muy abundante, de manera que han podido sortear una cesta más que atractiva. Cada alumno/a ha podido obtener de esta manera 30 € para su viaje de estudios.


Abenduaren 27ko ONCEko kupoian atera zen zenbakiaren azken hiru zifrekin bat zetorren rifa atera da irabazle, hau da, 895 zenbakiduna.

La rifa premiada tenía que coincidir en sus tres últimos números con el número premiado en el sorteo de la ONCE del 27 de diciembre, siendo así el número premiado el 895.

Ikasleek eskerrak eman nahi diote ere DG Horacio Decoración dendari bere erakuslehioa lagatzeagatik otar hau ezagutzera emateko.

El alumnado también quiere agradecer a DG Horacio Decoración el haberles cedido su escaparate para poder dar a conocer dicha cesta.

Bide batez, DBHko 4. mailako ikasleek Olentzeroren Irribarrea lehiaketarako aurkeztu zuten Olentzeroa hauxe izan da. Oso ondo gelditu zaie, ezta?

De paso, deciros que el Olentzero que el alumnado de 4ª de DBH presentó al concurso La sonrisa de Olentzero es éste que aparece en la imagen. Les quedó bien, ¿verdad?