2014/06/07

INTERNET ETA SAKELAKO TELEFONOA

Orain dela gutxi hitzaldi bat eman diete 6. mailako ikasleei Internet eta sakelen erabiltzeak sortu ahal dituzten arazoak azalduz.

Hori dela eta, aholku batzuk jaso dituzte:

1. Pasahitz segurua erabili

 • Gutxienez 8 karaktere izan behar ditu
 • Letra larriak eta xeheak nahastu
 • Sinboloak eta zenbakiak jarri
 • Ez erabili informazio pertsonalik (izena, datak...)
 • Buruz ikasi eta ez esan iñori
2. Zure datuak babestu

Zure helbidea, zure telefonoa eta zure argazkiak eta baita familia eta lagunenak ere, zeure datu pertsonalak dira. 
Intimitate eta pribatasuna gordetzeko eskubidea duzu

3. Erabilpen egokia egin

Zure eguneroko bizitzan egiten ez baduzu, zergatik Interneten bai?

Informazio gehiago jasotzeko, hainbat helbide eman dizkiete:


4. Zer salatu dezakezu?

Beste hainbat delituen artean salatu dezakezunak:
 • Interneten bidez egindako irainak, mehatxuak edo komentario mingarriak
 • Kontuaren edo profilaren lapurketa
 • Argazki intimoak eskatzea informazio zehatz bat ez publikatzen truke
 • Besteen datu pertsonalen (telefonoa, helbidea, argazkiak, elkarriketak...) erabilera euren baimenik gabe, kalte egiteko asmoz
5. Non eta nola salatu?
 • Sare sozialek eskaini ohi duten salaketa-botoia sakatuz
 • Laguna edo kontaktua ezabatuz edo blokeatuz
 • Gurasoei edo konfiantzazko pertsona heldu bati kontatu.
Ertzaintzan salatu dezakezu:

www.ertzaintza.net
delitosinformaticos@ertzaintza.net

2014/05/15

KONTSUMOBIDE PROGRAMA: GURASOEI ZUZENDUTAKO LAN SAIOA

Maiatzaren azkenengo astean LHko ikasleak Eusko Jaurlaritzako Kontsumobide programako hainbat tailer izango dituzte ikastolan (frutak eta berdurak, supermerkatua, elikagaien elaborazioa, publizitatea...)

Honekin batera, gurasoei ere eskaintzen zaigu tailer bat aurten: "Adingabeak eta sakeleko telefonoa".

Eguna: Maiatzak 28, arratsaldeko 4 t'erdietatik 6etara.
Non: Lobiano Jauregia
Nola eman izena: umeek etxera ekarri duten inprimakia bete eta eraman Ikastolara 16a baino lehen
Oharra: 2 eta 10 urte tarteko umeentzako ludoteka zerbitzua izango da.

Durante la última semana de mayo los alumnos/as de EP recibirán unos talleres prácticos impartidos por el Gobierno Vasco dentro del programa Kontsumobide (frutas y verduras, el supermercado, elaboración de alimentos, publicidad...)

También se impartirá un taller para madres y padres sobre "Menores y telefonía móvil".

Día: 28 de mayo, de 4 a 6 y media de la tarde.
Dónde: Palacio Lobiano
Inscripción: antes del 16 de mayo rellenando el impreso que han traído nuestro hijos e hijas a casa y entregándolo en la Ikastola
Nota: habrá servicio de guardería para niños y niñas entre 2 y 10 años.

2014/05/06

TOPAGUNEA


Informazio hau iritsi zaigu denon eskura jartzeko, agian umeen bitartez jaso baduzue ere.

Maiatzean zehar TOPAGUNEA programaren saioak burutuko dira. Parte hartu nahi izatekotan, telefono hauetara deitu ahal da: 943 17 91 61 / 943 17 91 62.  Udal Gizarte Zerbitzuetan ere ahal da izena eman. Lobiano Kultur Gunean izango dira.

HAURRA JAIO AURRETIK. 
"Erditu eta gero"
Maiatzak 6a, 17:00 - 19:00

0-3 URTE
"Antsietatea familia-aldaketen ondorioz (banaketa)"
Maiatzak 7, 9:30 - 11:30 edo 17:00 - 19:00 (Ludoteka zerbitzua)

HAUR HEZKUNTZA
"Talde arazoak! Nola lortu aldaketa mesedegarria"
Maiatzak 14, 9:30 - 11:30 edo 17:00 - 19:00 (Ludoteka zerbitzua)

LEHEN HEZKUNTZA
"Pediatraren hitzaldia. Hiperaktibitatea eta ohean txiza egitea"
Maiatzak 15, 17:00 - 19:00 (Ludoteka zerbitzua)

"Zigorrak eta laguntza baikorrak"
Maiatzak 21, 9:30 - 11:30 edo 17:00 - 19:00 (Ludoteka zerbitzua)

BIGARREN HEZKUNTZA
"Nerabezaroko aldaketa fisikoak"
Maiatzak 20, 17:00 - 19:00

Nos ha llegado esta información para su divulgación, aunque quizás la hayáis recibido ya a través de vuestros hijos e hijas.

A lo largo del mes de mayo se celebrarán sesiones del programa AULA DE ENCUENTRO en Lobiano Kultur Gunea. Si te interesa participar puedes hacerlo a través de estos números de teléfono: 943 17 91 61 / 943 17 91 62 o acudiendo a los Servicios Sociales Municipales.

PRENATAL
"Después de dar a luz"
6 de mayo, 17:00 - 19:00

0-3 AÑOS
"Ansiedad ante cambios en la familia (la separación)"
7 de mayo,  9:30 - 11:30 o 17:00 - 19:00 (con servicio de ludoteca)

INFANTIL
"¡Conflictos! Cómo hacer una transformación productiva"
14 de mayo,  9:30 - 11:30 o 17:00 - 19:00 (con servicio de ludoteca)

PRIMARIA
"Pediatría. Hiperactividad y sigue mojando la cama"
15 de mayo, 17:00 - 19:00 (con servicio de ludoteca)

"Castigos y refuerzo positivo"
21 de mayo, 9:30 - 11:30 o 17:00 - 19:00 (con servicio de ludoteca)

SECUNDARIA
"Cambios físicos en la adolescencia"
20 de mayo, 17:00 - 19:00
2014/01/30

GURASOEKIN HEZKIDETZA LANTZEN

Anaitasuna Ikastolako Gurasoen Elkarteak gurasoekin hezkidetza lantzeko jarduera antolatu du.

Gurasoen,  lrakasleen  eta  seme-alaben  arteko  harremanak ume eta gaztetxoen garapenerako erabakigarriak  dira,  hauek  direlako haurren lehenengo erreferenteak eta hauen esku baitago umeen heziketa. Guraso izatea eta eskolan  irakaslea  izaten jendarteratze  prozesuan lan  mardula da. Askotan, kezkak  eta  zalantzak  sor daitezke, gure  haurren  egunerokotasunean  gertatzen  diren  egoeren  aurrean nola erantzun asmatzen ez dugularik.

Tailer honen helburu  nagusia  haurraren  eta nerabeen  garapenaren oinarri psikologiko, sexual,
komunikatibo  eta  sozialak  aztertzea  genero ikuspegitik  eta harreman  berriak sortzeari  begira  tresnak ematea izango da.

Saioan parte-hartze metodologia erabiliko da eta gurasoek aukera izango dute planteatzen diren gaiei buruz hausnarketa egiteko eta eztabaidatzeko.

Noiz: Otsailaren 3an, arratsaldeko 6etatik 8etara.
Non: Lobianon
Noren eskutik: Urtxintxa Eskola

Landuko diren gaiak:

 • Genero  sistemak  eta  jendarteratze  prozesua
 • Berdintasunean  heztearen  garrantzia
 • Hezkidetzaren  definizioa
 • Baliabideak.
Parte hartzea nahi baduzue, umeak etxera eramango duen papera bete eta entregatu Ikastolan.

La Asociación de Padres y Madres de la Ikastola Anaitasuna ha organizado un taller para trabajar la coeducación con los padres y madres.

Las relaciones entre los padres y madres, el profesorado y nuestros hijos e hijas son decisivas para el desarrollo de niños/as y jóvenes, pues aquellos son sus primeros referentes y porque está en manos del profesorado la educación de los mismos. Tanto los progenitores como el profesorado tienen una gran tarea en ese proceso de socialización. A menudo pueden surgir problemas y dudas, sin que sepamos cómo actuar ante situaciones cotidianas que se dan entre los niños y niñas.

El objetivo principal de este taller es analizar desde la perspectiva de género las raíces psicológicas, sexuales, comunicativas y sociales en el desarrollo de niños/as y adolescentes; asimismo, se ofrecerán herramientas encaminadas a que surjan nuevas relaciones.

En la sesión se utilizará una metodología participativa y los padres y madres tendrán ocasión de reflexionar y discutir sobre los temas que se vayan planteando.

Cuándo: 3 de febrero, de 6 a 8 de la tarde
Dónde: Lobiano
Dirige la sesión: Urtxintxa Eskola

Temas que se trabajarán:
 • Sistemas de género y proceso de socialización
 • Importancia de educar en la igualdad
 • Definición de coeducación
 • Recursos
Si quieres participar, rellena el papel que llevará vuestro/a hijo/a a casa y entregadlo en la Ikastola.


2014/01/12

DBHko 4. MAILAKO IKASLEEN ESKERRAK

DBH.ko 4. mailako ikasleek eskerrak eman nahi dizkiote Lehen Hezkuntza eta DBHko ikasle eta guraso guztiei bere ikasketa bidairako otarra egiteko bidali dituzten gauza guztiengatik. Argazkian ikusten den moduan, partaidetza ugaria izan da eta otar txukun txukuna zozketatu izan ahal dute. Ikasle bakoitzak 30 € lortu ditu horrela bere ikasketa bidairako.

El alumnado de 4ª de ESO quiere agradecer al alumnado de Primaria, ESO y a los padres y madres su aportación para poder presentar la cesta para el viaje de estudios. Como se puede apreciar en la imagen, la participación ha sido muy abundante, de manera que han podido sortear una cesta más que atractiva. Cada alumno/a ha podido obtener de esta manera 30 € para su viaje de estudios.


Abenduaren 27ko ONCEko kupoian atera zen zenbakiaren azken hiru zifrekin bat zetorren rifa atera da irabazle, hau da, 895 zenbakiduna.

La rifa premiada tenía que coincidir en sus tres últimos números con el número premiado en el sorteo de la ONCE del 27 de diciembre, siendo así el número premiado el 895.

Ikasleek eskerrak eman nahi diote ere DG Horacio Decoración dendari bere erakuslehioa lagatzeagatik otar hau ezagutzera emateko.

El alumnado también quiere agradecer a DG Horacio Decoración el haberles cedido su escaparate para poder dar a conocer dicha cesta.

Bide batez, DBHko 4. mailako ikasleek Olentzeroren Irribarrea lehiaketarako aurkeztu zuten Olentzeroa hauxe izan da. Oso ondo gelditu zaie, ezta?

De paso, deciros que el Olentzero que el alumnado de 4ª de DBH presentó al concurso La sonrisa de Olentzero es éste que aparece en la imagen. Les quedó bien, ¿verdad?