2016/04/28

GURASOLAGUN IREKIA 
Hilabete guztietako azken ostiraletan bezala, hurrengo apirilaren 29an Gurasolagun Irekiak guraso euskaldunak plazan biltzeko deialdia egiten du. Ekintzaren helburua guraso euskaldunak elkar ezagutzea eta komunikazio euskaldunak sustatzea da, bai gurasoen artean, baita guraso eta seme-alaben artean ere. Jarduera 17:00 eta 18:30 bitartean burutuko da eta doakoa da. Parte hartzeko IZENA EMAN BEHAR DA. Izena eman 639414205 edo ermua_berba@aekAl igual que todos los últimos viernes de cada mes, el próximo 29 de abril Gurasolagun Irekia invita a todos los padres y madres euskaldunes a que se reúnan en la plaza. El objetivo de esta actividad es que los padres y madres del pueblo se conozcan entre ellos y fomentar la comunicación en euskera. La actividad será de 17:00 a 18:30 y es gratuita. Para participar es necesario inscribirse. Para ello, podéis llamar al número 639414205 o enviar un e-mail a ermua_berba@aek.eu

2016/04/20

EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAREN JARDUNALDIAK


Apirilaren 21ean ospatuko ditugu Euskal Eskola Publikoaren IV. Jardunaldiak EHUk Donostian duen I. M. Barriola zentroan. Aurten eleaniztasuna izango dugu hizketagai. 

-Eman izena hemen.
-Egitaraua: EEPren IV. Jardunaldien egitaraua
BERDINDU!

 
Berdindu! Sexu- eta genero-aniztasunari buruz informazioa eta arreta emateko zerbitzua da, Eusko Jaurlaritzarena.


 

Guztiok elkarteak kudeatzen du zerbitzua. Irakasleei aholkuak eta prestakuntza ematen dizkie, sexu-aniztasuna lantzearekin eta LGBT diskriminazio-problematikekin kezkatuta dauden ikastetxeetan. Arreta eta prestakuntza eman die ikastetxeei eta orientatzaileei, aholkulariei, ikastetxeko zuzendaritzei eta irakasleei, oro har. Berdindu Eskolak Aurkezpena (PDF, 391 KB)
 • Ikastetxeei lehen arreta eta orientazioa ematea horrelako problematikak dituztenean (LGBT diskriminazioa, bullying homofoboa, lesbofoboa edo transfoboa).
 • Laguntza teknikoa eta oinarrizko prestakuntza pertsonalizatua ematea hezkuntza- edo curriculum proiektuan genero-aniztasunaren ikuspegia txertatu nahi duten ikastetxeetako irakasleei.
 • Aholku- eta prestakuntza-zerbitzua ematen die ikastetxeetako irakasleei, honako helburu hauek dituela: homofobia-, lesbofobia- eta transfobia-kasuei aurre egin ahal izatea; sexu-aniztasuna integratzea tutoretza-planean; eta Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe guztiak sentsibilizatzea.
 • Materiala ematen diete, bai eta materialari buruzko aholkuak ere, ikasgeletan lantzeko.
 • Aholkularitza-zerbitzua ematen die irakasleei eta ikastetxeei.
 • Jarduera-proposamenak egiten dituzte.
 • Berritzegune eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila inplikatzen ditu, jarduerak planifikatzen, gauzatzen eta ebaluatzen.

Norentzat da zerbitzua?
 • Lehen Hezkuntzako ikastetxeak eta Bigarren Hezkuntzako institutuak
 • LGBTI kasuengatiko diskriminazio-arazoak dituzten ikastetxeak
 • Sexu-aniztasunaren ikuspegia txertatu nahi duten ikastetxeak
 • Ikastetxeetako orientatzaileak, aholkulariak, zuzendariak eta irakasleak orokorrean.

Funtzioak

Berritzegunerekin eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin koordinazioan, Berdindu Eskolak eskaintzen du:
- Aholkularitza- eta kontsultoretza-zerbitzua
 • Ibiltaria da; hau da, zerbitzua eskatzen duen ikastetxera joaten gara, bai eta kasu jakin bat dela-eta eskatzen dutenetara.
 • Ikastetxeko aholkularientzat, orientazio-sailean aritzen direnentzat eta/edo zuzendarientzat da. Bai eta inplikazio-maila jakin bat eta interesa duten tutore inplikatuentzat zein interes berezia dutenentzat ere.
 • Eskari edo arazo jakina jasotzen dugu (arazoarekiko interesa edo arazoaren kudeaketa), bai eta beharrezko dokumentazioa ere.
 • Berdindu zerbitzuari eta Jaurlaritzak eskuragarri dituen baliabide guztiei buruzko informazioa ematen dugu.
 • Bullying homofobo, lesbofobo eta transfobo egoerak identifikatzeko eta halakoetan nola jardun jakiteko orientazioa ematen dugu.
 • Kasu jakin eta larritasun-maila jakinetarako, eskuragarri zer material dagoen eta zer material den egokiena ematen dugu ezagutzera. Mota horretako materiala aukeratzen eta igortzen dugu.
 • Oinarrizko informazioari buruzko informazioa ematen dugu.
- Sexu-aniztasunari buruzko oinarrizko prestakuntza
 • Ikastetxe bereko langileak sexu-aniztasunaren gaiaren inguruan sentsibilizatzea eta trebatzea du helburu, baldin eta egoera hauetakoren batean badago:
 • Diskriminazio egoera bat bizi badute eta langile guztiek koordinazioan arituta nolabait landu nahi badute, unitate didaktikoen eta material zehatzen bidez.
 • Sexu-aniztasuna tutoretza-planean integratu nahi badute.
 • Taldea ikastetxe bereko 30-35 irakaslek osatzen badute.
 • Berdindu zerbitzuari eta Jaurlaritzak eskuragarri dituen baliabide guztiei buruzko informazioa ematen dugu.
 • Prestakuntzako materiala elkarteak jarriko du eskuragarri.

Sexu-aniztasunaren inguruko ikastaroak Lehen Hezkuntzan: Aniztasuna Ezagutzen

2014an, lehenbiziko aldiz, sexu-aniztasunaren inguruko ikastaroa jarri zen abian Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleekin. Proiektua GEHITU eta GUZTIOK elkartekoek burutu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zenbait ikastetxetan, emaitza ezin hobeak lortuz.
Eskola Seguru Taldearen ekimena izan zen, eta Berdindu eta Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzaren laguntzarekin antolatu zen.
"Aniztasuna eraiki" hezkuntzako esku-hartze programa estreinatu berria Gehitu eta Guztiok elkarteek burutu dute Euskal Autonomia Erkidegoko osoko ikastetxeetan. Ekimen horren barruan aniztasun afektibo-sexualari eta familiarrari buruzko tailerrak antolatu dituzte ikasgeletan, Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko ikasleentzat, eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren eta Berdindu laguntza izan dute horretarako.
Ahaleginak batuta, Euskal Autonomia Erkidego osora iritsi ahal izan dira, eta Araban ere izan dira, lehenengo aldiz. Gainera, lankidetza horri esker, aurrerapauso garrantzitsua egin da, aniztasunaren inguruan adostutako estrategia didaktikoak aplikatu baitira.
Programa nahiko zabala da, eta igurikimen guztiak gainditu ditu.
Helburuak
 • Helburu orokorra
 • Aniztasuna aberastasun pertsonal eta sozialerako faktore gisa hartzea.
Helburu zehatzak
 • Homosexualitatea, bisexualitatea eta transexualitatea ikusaraztea.
 • Familia-eredu ezberdinak daudela ikusaraztea.
 • Ikasleen autoestimua indartzea, autoezagutzaren bidez.
 • Lankidetza-harremanak bultzatzea.
 • Erreferenteak eskaintzea.
Ondorio orokorrak
Burua irekitzeak lagundu egiten du desioak eta identitateak bizitzeko modu ezberdinak errespetatzen, eta, dezente egin dugu aurrera bide horretan. Baina, hala eta guztiz ere, oraindik ere badira erasoak: eraso estaliak –hala nola pertsona bat besterik gabe heterosexualtzat jotzea– eta eraso zuzenak –homosexualitatea zigortu egin behar dela edo gaixotasun bat dela esatea–.
Aniztasun sexualari buruz begirada eta gogoeta zabaltzeak eta horren inguruko pasadizoak eta gertakariak kontatzeak erraztu egin du ikasleengana hurbiltzea eta sexualitatea, edozein modutakoa dela ere, bizipen aberasgarri gisa ulertaraztea. Oro har, jarrera positiboa eta errespetuzkoa agertu dute, nahiz eta egia den, taldeka gaia sakonago aztertu ondoren, politikoki zuzentzat jotzen diren iruzkinek askotan estereotipoetan oinarritutako pertzepzioak ezkutatzen dituztela. Gaur egun ere, sozializatzeko eta talde bateko kide izateko tresna gisa baliatzen diren irain homofobo asko entzuten da.
Programan parte hartu duten ikasle gehienek esan dute aniztasun sexualari buruzko lehenengo prestakuntza-saioa izan dutela honako hau, eta horregatik interes handia azaldu dute. Ez daude ohituta identitateaz eta desioen orientazioaz hain modu naturalean hitz egiten; galdera asko dituzte, eta kuriositate itzela, LGTB pertsonen esperientzia eta bizipenen inguruan.
Oro har, sexua genitalekin lotzen dute; baina ez dute aparteko zailtasunik ideia hori eraisteko eta ulertzeko sentimenduek eta identifikazio biografikoak agintzen dutela horretan. Ikasle gehienek jarrera oso positiboa erakutsi dute sexu-orientazioa lantzeko garaian.
Era berean, familia-aniztasunak ere interes bizia sortarazten du ikasleengan, eta hori ere gehienei ondo iruditzen zaie.
Gehienek atera duten ondorioa da familia batean garrantzitsuena maitasuna dela; segurtasuna eta balioak transmititzea, eta hori era bateko nahiz besteko familiek egin dezaketela.
Bistan da heterosexualitate-presuntzioaren ondorioz ikasle gehienek sexu-oreintazio ez normatiboa ezkutuan bizi dutela. Gazteak dira, eta informazioa eta, batez ere, erreferentzia pertsonalak behar dituzte, aniztasun zabal baten barruan beren sexualitatea legitimatzen laguntzeko. Gazteek dituzten erreferente asko eta asko komunikabideek baldintzatutakoak dira, eta estereotipoetan oinarrituta daude.


Harremanetan jartzeko:


2016/04/16

Eskola egutegia 2016-2017


Eskola egutegia 2016-2017

Euskal Autonomia Erkidegoko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan 2016-2017 ikasturterako eskola-egutegia egiteko osagarrizko arautegia ematen duen 2016ko martxoaren 7ko ebazpena argitaratu da.
Araudi hau ezagutzea garrantzitsua da ikastetxe bakoitzeko eskola egutegia hurrengo Eskola Kontseiluan onartuko baita.


 http://www.bige.eus/wp-content/uploads/2016/04/resolucion_calendario_primaria_2016_2017_e.pdf

 http://www.bige.eus/wp-content/uploads/2016/04/resolucion_calendario_secundaria_2016_2017_e.pdf

 Eskola-egutegiari buruzko informazio orokorra eskuratzeko Hezkuntza Saileko web orrian aurkitu dezakezue:

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/dic1/eu_2041/c1_e.html


 

Abian da 'Irakurri, Gozatu eta Oparitu' kanpainaEgitasmoak hainbat berrikuntza izan du aurten, inportanteena, Patxi Zubizarreta idazleari eskaturiko 50 liburu gomendatuen zerrenda, bost adin tartetan banatua.
2016ko apirilaren 1a eta maiatzaren 31 artean dago martxan, IRAKURRI, GOZATU ETA OPARITU egitasmoaren 10. edizioa. Euskaltzaleen Topaguneak hamargarrenez abiatu du egitasmoa zenbait euskaltzaleen elkarte, udal , liburutegi eta liburu dendarekin batera.
Irakurketa sustatzea, euskarazko literatura ezagutaraztea eta liburutegi publikoen erabilera bultzatzea, hiru horiek dira egitasmoaren helburu nagusiak, eta horretarako prozesu aberasgarri bat eta parte hartzaileentzako abantailak proposatzen dira.
Hamargarren edizioa 50 herritan dago martxan.
Kanpainaren izenak berak argi adierazten duenez, hiru pausu eman behar dira ekimenean parte hartzeko:

 1. Irakurri. Lehnengo pausoa irakurtzea da, euskaraz irakurtzea, alegia. Horretarako, herriko liburutegi publikora joan  eta euskarazko edozein liburu maileguan eskatu ahal izango dugu.
 2. Gozatu. Liburua irakurri, liburutegira itzuli eta fitxa erraz bat bete beharko da: zein izan den irakurritako liburua eta zer iritzi dugun. Fitxa hori beteta, liburuzainak erosketa-txekea emango digu, hitzartutako liburu dendan erabiltzeko.
 3. Oparitu. Azken pausoa, liburua oparitzea da: lagun bati, senide bati edo norbere buruari.
Liburutegian jasotako erosketa-txekeak, euskarazko beste edozein liburu %35 merkeago erosteko aukera emango digu.
Egitasmoaren helburu nagusiak irakurzaletasuna bultzatzea, literaturarekin gozatzea eta gozaraztea dira, irakurtzeak eta oparitzeak (zein opariak jasotzeak) dakarten gozamenaren bidez.
Baina, bide batez, oso garrantzitsuak diren bestelako helburuak ere lortu nahi dituzte EuskaltzaleenTopaguneak eta tokiko antolatzaileek ekimen honen bidez:
 • Euskaldunei liburutegi publikoen erabiltzaile aktibo izateko gonbitea egitea
 • Era askotako eragile publiko eta pribatuen elkarlana sustatzea, eta eragile horien guztien arteko harreman sarea euskaraz hedatzea
 • Azkenik, ekimen honek ekarpena egin nahi dio euskarazko liburugintzari, liburuen ekoizpena eta salmenta bultzatuz.
Bi hilabetez martxan, apirilaren 1etik maiatzaren 31ra

˜Irakurri, Gozatu eta Oparitu” egitasmoa apirilaren 1ean abiatu eta maiatzaren 31n amaituko da. Hortaz, bi hilabeteko iraupena izango du kanpainak liburutegietan, baina erosketa-txekeak liburu dendan erabiltzeko epea ekainaren 11rartekoa izango da.

Egitasmoak hainbat berrikuntza izan du aurten, inportanteena, Patxi Zubizarreta idazleari eskaturiko 50 liburu gomendatuen zerrenda, bost adin tartetan banatua.

2016/04/13BADATOR ERMUAN BAGARA EGITASMOA

Badator “Ermuan Bagara” egitasmoa.

Hau da, Euskal Birusak bateratutako Ermuan euskara sustatzeko, erabiltzeko eta gozatzeko dauden 37 talde desberdinekin antolatutako ihardunaldia.

Lorea Perosanzek ( gure ikastolako amak) logoa sortu du talde guztien gomendioekin.

Gainera gurasoak ere ikas dezakegun abesti bat ere sortu da honen inguruan. kantaren letra ere bukatuta dago. Letra Nahiara Gallasteguik sortu du eta Esti Gonzalezek ermuko euskerara moldatu du. Batzuk Drogeteniturrin edota sare sozialetan ikusiko zenuten baina besteontzat, atxikituta daukazue! Hasi ikasten, laister dantza ere praktikatzen hasi beharko gara eta! Ondorengo loturan entzun ahalko duzue:

https://www.youtube.com/watch?v=RoRNhaH1Y6Q


Musikari askok hartu dute parte, ahotsak Nahiara Gallastegui eta Leire Elustondo. Gitarra, koroak eta perkusioa Asier Cascán, Stai Zitto taldekoa eta musikaren ukituak egiten Asier Urangarekin batera ibili da. Txalapartariak emakumearen etxetik Begoña Fernandez, Olga Bayon eta Maiatane Unamuno, eta baita Aitor Urriolauzokoa ere. Yembea jotzen Falilou Diop AEK-ko ikaslea eta trikitixa jotzen Andere Astigarraga musika eskolako irakaslea. Eta pertsona guzti hauek elkartzea posible egin dutenak Antxitxiketaneko lan taldea eta batez ere Hiart Redondo izan dira.  

 Ermuan Bagara egunerako kamisetak ere prest daude. Antolatzaileak adin tarte bakoitzerako kolore bat aukeratu dute, egun koloretsua izateko eta aldi berean salmenta errazteko


Prezioak hauek dira: umeenak 8€ eta helduenak 10€.
Argazkian ikusten den bezala poltsak ere badira, 3€-ko prezioan eta non erosi ahal dituzuen? Ba Euskal Biruseko lokalean, Euskal Jaian postutxo bat jarriko da.