2015/01/27

¿CÓMO AYUDARLES EN LAS TAREAS ESCOLARES SI NO SABEMOS EUSKERA?

El Departamento de Euskera y los servicios sociocomunitarios del Ayuntamiento de Ermua ha organizado un taller para saber “¿Como ayudarles en las tareas escolares... si no sabemos euskera?”.
Se trata de un taller práctico, que se desarrollará el  3 de marzo a las 9:30h o a las 17:30h en Lobiano Kulturgunea.

Las personas que lo deseen podrán inscribirse en el teléfono  943 179161 o en el correo electrónico: “sociocomunitario@udalermua.net”

El objetivo de este taller es ofrecer a los padres y madres que no saben euskera herramientas prácticas para ayudar a los hijos e hijas en las tareas escolares. El taller será dinamizado por el educador Iñaki Eizmendi, con gran experiencia en bilingüismo y educación.La charla será en castellano.


En el taller se responderá a varias preguntas, como: 


¿Qué pueden hacer los padres y madres para tratar de incrementar la motivación de sus hijos/as en las tareas escolares?

¿En qué medida pueden afectar en los resultados académicos de los hijos/as que los padres o madres no sepan euskera?

¿Es adecuado darles ayuda en castellano, por ejemplo las matemáticas, aunque estudien la materia en euskera?

¿Pueden los padres, aunque no entiendan el contenido, ayudar a sus hijos/as en tareas que requieren memorización?

¿Como ayudarles con las asignaturas de inglés y de euskera?

Anaitasuna Ikastola Guraso Elkartea AMPA
http://ampaanaitasuna.blogspot.com.es/Guraso agurgarriak:Zuengana jotzen dugu hiperaktibitateak eragindako arreta-faltako trastornoari buruzko oinarrizko hitzaldi bat antolatu nahi dugulako, bi ordukoa, Ikertuz elkarteak emango lukeena. Hitzaldi honen bitartez, AFTH izeneko gaitzaren inguruan zuek kontzientziatzea nahiko genuke. Printzipioz, irakaslegoari zuzendutako hitzaldia bada ere, deialdia honen bidez, gai honetaz gehiago jakin nahi duten familia guztiei ere etortzeko gonbitea luzatzen diegu.

Hitzaldi honetan, AFTH trastornoaren gainean hurbilpen txiki bat egitea proposatuko dugu, berori definitu eta sintomologia zen den azaldu: arreta-falta, hiperaktibitatea eta inpulsibilitatea; mota desberdinak eta gradu-mailak ezagutuko ditugu, euren zergatiak, probatu diren tratamenduak eta gelarako oinarrizko jokabide orokor batzuk ere azalduko dira.

Hitzaldia antolatzeko gutxienezko asistentzia bermatu behar dugu, hori dela eta, martxoaren inguruan antolatzeko asmoa dugun hitzaldi honetan parte hartu nahiko bazenute, esaguzue.

Parte hartzeko orri hau bete eta zuen datuekin irakasleari URTARRILAren 30a baino lehen ematea eskertuko genizueke.Hitzaldira joateko interesa daukat ¨Aita edo amaren izena………………………………………………………Ikaslearen izena……………………………………………………………Umea dagoen kurtsoa…………………………………………………………Eskerrik asko

Queridas familias:Nos dirigimos a vosotros/as para informaros de la intención de organizar una charla básica de 2 horas sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. A través de la asociación Ikertuz, se trata de sensibilizar y acercar al TDAH. En principio la charla está dirigida al profesorado, pero la convocatoria se extenderá a las familias que estén interesadas en informarse sobre el tema.

En la charla se realizará una primera aproximación al trastorno, se definirá y se aportará su sintomatología ( desatención, hiperactividad e impulsividad), se podrán conocer los tipos y grados, sus causas, los tipos de tratamiento probados y no probados y se aportarán unas pautas generales y básicas para el aula aplicadas al TDAH.

Para ello se requiere un mínimo de asistencia, por lo que deseamos conocer el número de familias que estarían interesadas en participar en la charla que se organizará en torno al mes de marzo.

Os rogamos que si estáis interesados en participar entreguéis esta nota con vuestros datos al profesor/a antes del 30 de Enero.

Estoy interesado en acudir a la chala.
Nombre del padre o madre..........................................................................................
Nombre del alumno/a...................................................................................................
Curso del niño o niña.....................................................................................................
Gracias.2015/01/14

BILGUNEA: GURASOENTZAT ETA GIZARTE HEZKUNTZAKO TEKNIKARIENTZAT


Laister hasiko dira gurasoentzako pentsatuta dauden Bilgunea programako saioak. Adin guztietako umeen gurasoentzat daude:

 • Haurra jaio aurretik urte 1 bete arte
 • 0-3 urte
 • Haur hezkuntza
 • Lehen Hezkuntza
 • Bigarren Hezkuntza
Izena emateko epea urtarrilaren 16a arte izango da. Saioak Lobiano kultur gunean burutuko dira.

Informazio guztia ikusteko, sakatu hemen

Pronto comenzarán las sesiones del programa Bilgunea dirigidas a padres y madres. Sea cual sea la edad de tu hijo o hija, hay una sesión para ti.

 • Prenatal y hasta 1 año
 • 0-3 años
 • Educación infantil
 • Educación Primaria
 • Educación Secundaria
El plazo de inscripción será hasta el 16 de enero. Las sesiones se celebrarán en Lobiano.

Para acceder a la información completa, entra aquí.

2014/06/07

INTERNET ETA SAKELAKO TELEFONOA

Orain dela gutxi hitzaldi bat eman diete 6. mailako ikasleei Internet eta sakelen erabiltzeak sortu ahal dituzten arazoak azalduz.

Hori dela eta, aholku batzuk jaso dituzte:

1. Pasahitz segurua erabili

 • Gutxienez 8 karaktere izan behar ditu
 • Letra larriak eta xeheak nahastu
 • Sinboloak eta zenbakiak jarri
 • Ez erabili informazio pertsonalik (izena, datak...)
 • Buruz ikasi eta ez esan iñori
2. Zure datuak babestu

Zure helbidea, zure telefonoa eta zure argazkiak eta baita familia eta lagunenak ere, zeure datu pertsonalak dira. 
Intimitate eta pribatasuna gordetzeko eskubidea duzu

3. Erabilpen egokia egin

Zure eguneroko bizitzan egiten ez baduzu, zergatik Interneten bai?

Informazio gehiago jasotzeko, hainbat helbide eman dizkiete:


4. Zer salatu dezakezu?

Beste hainbat delituen artean salatu dezakezunak:
 • Interneten bidez egindako irainak, mehatxuak edo komentario mingarriak
 • Kontuaren edo profilaren lapurketa
 • Argazki intimoak eskatzea informazio zehatz bat ez publikatzen truke
 • Besteen datu pertsonalen (telefonoa, helbidea, argazkiak, elkarriketak...) erabilera euren baimenik gabe, kalte egiteko asmoz
5. Non eta nola salatu?
 • Sare sozialek eskaini ohi duten salaketa-botoia sakatuz
 • Laguna edo kontaktua ezabatuz edo blokeatuz
 • Gurasoei edo konfiantzazko pertsona heldu bati kontatu.
Ertzaintzan salatu dezakezu:

www.ertzaintza.net
delitosinformaticos@ertzaintza.net

2014/05/15

KONTSUMOBIDE PROGRAMA: GURASOEI ZUZENDUTAKO LAN SAIOA

Maiatzaren azkenengo astean LHko ikasleak Eusko Jaurlaritzako Kontsumobide programako hainbat tailer izango dituzte ikastolan (frutak eta berdurak, supermerkatua, elikagaien elaborazioa, publizitatea...)

Honekin batera, gurasoei ere eskaintzen zaigu tailer bat aurten: "Adingabeak eta sakeleko telefonoa".

Eguna: Maiatzak 28, arratsaldeko 4 t'erdietatik 6etara.
Non: Lobiano Jauregia
Nola eman izena: umeek etxera ekarri duten inprimakia bete eta eraman Ikastolara 16a baino lehen
Oharra: 2 eta 10 urte tarteko umeentzako ludoteka zerbitzua izango da.

Durante la última semana de mayo los alumnos/as de EP recibirán unos talleres prácticos impartidos por el Gobierno Vasco dentro del programa Kontsumobide (frutas y verduras, el supermercado, elaboración de alimentos, publicidad...)

También se impartirá un taller para madres y padres sobre "Menores y telefonía móvil".

Día: 28 de mayo, de 4 a 6 y media de la tarde.
Dónde: Palacio Lobiano
Inscripción: antes del 16 de mayo rellenando el impreso que han traído nuestro hijos e hijas a casa y entregándolo en la Ikastola
Nota: habrá servicio de guardería para niños y niñas entre 2 y 10 años.

2014/05/06

TOPAGUNEA


Informazio hau iritsi zaigu denon eskura jartzeko, agian umeen bitartez jaso baduzue ere.

Maiatzean zehar TOPAGUNEA programaren saioak burutuko dira. Parte hartu nahi izatekotan, telefono hauetara deitu ahal da: 943 17 91 61 / 943 17 91 62.  Udal Gizarte Zerbitzuetan ere ahal da izena eman. Lobiano Kultur Gunean izango dira.

HAURRA JAIO AURRETIK. 
"Erditu eta gero"
Maiatzak 6a, 17:00 - 19:00

0-3 URTE
"Antsietatea familia-aldaketen ondorioz (banaketa)"
Maiatzak 7, 9:30 - 11:30 edo 17:00 - 19:00 (Ludoteka zerbitzua)

HAUR HEZKUNTZA
"Talde arazoak! Nola lortu aldaketa mesedegarria"
Maiatzak 14, 9:30 - 11:30 edo 17:00 - 19:00 (Ludoteka zerbitzua)

LEHEN HEZKUNTZA
"Pediatraren hitzaldia. Hiperaktibitatea eta ohean txiza egitea"
Maiatzak 15, 17:00 - 19:00 (Ludoteka zerbitzua)

"Zigorrak eta laguntza baikorrak"
Maiatzak 21, 9:30 - 11:30 edo 17:00 - 19:00 (Ludoteka zerbitzua)

BIGARREN HEZKUNTZA
"Nerabezaroko aldaketa fisikoak"
Maiatzak 20, 17:00 - 19:00

Nos ha llegado esta información para su divulgación, aunque quizás la hayáis recibido ya a través de vuestros hijos e hijas.

A lo largo del mes de mayo se celebrarán sesiones del programa AULA DE ENCUENTRO en Lobiano Kultur Gunea. Si te interesa participar puedes hacerlo a través de estos números de teléfono: 943 17 91 61 / 943 17 91 62 o acudiendo a los Servicios Sociales Municipales.

PRENATAL
"Después de dar a luz"
6 de mayo, 17:00 - 19:00

0-3 AÑOS
"Ansiedad ante cambios en la familia (la separación)"
7 de mayo,  9:30 - 11:30 o 17:00 - 19:00 (con servicio de ludoteca)

INFANTIL
"¡Conflictos! Cómo hacer una transformación productiva"
14 de mayo,  9:30 - 11:30 o 17:00 - 19:00 (con servicio de ludoteca)

PRIMARIA
"Pediatría. Hiperactividad y sigue mojando la cama"
15 de mayo, 17:00 - 19:00 (con servicio de ludoteca)

"Castigos y refuerzo positivo"
21 de mayo, 9:30 - 11:30 o 17:00 - 19:00 (con servicio de ludoteca)

SECUNDARIA
"Cambios físicos en la adolescencia"
20 de mayo, 17:00 - 19:00
2014/01/30

GURASOEKIN HEZKIDETZA LANTZEN

Anaitasuna Ikastolako Gurasoen Elkarteak gurasoekin hezkidetza lantzeko jarduera antolatu du.

Gurasoen,  lrakasleen  eta  seme-alaben  arteko  harremanak ume eta gaztetxoen garapenerako erabakigarriak  dira,  hauek  direlako haurren lehenengo erreferenteak eta hauen esku baitago umeen heziketa. Guraso izatea eta eskolan  irakaslea  izaten jendarteratze  prozesuan lan  mardula da. Askotan, kezkak  eta  zalantzak  sor daitezke, gure  haurren  egunerokotasunean  gertatzen  diren  egoeren  aurrean nola erantzun asmatzen ez dugularik.

Tailer honen helburu  nagusia  haurraren  eta nerabeen  garapenaren oinarri psikologiko, sexual,
komunikatibo  eta  sozialak  aztertzea  genero ikuspegitik  eta harreman  berriak sortzeari  begira  tresnak ematea izango da.

Saioan parte-hartze metodologia erabiliko da eta gurasoek aukera izango dute planteatzen diren gaiei buruz hausnarketa egiteko eta eztabaidatzeko.

Noiz: Otsailaren 3an, arratsaldeko 6etatik 8etara.
Non: Lobianon
Noren eskutik: Urtxintxa Eskola

Landuko diren gaiak:

 • Genero  sistemak  eta  jendarteratze  prozesua
 • Berdintasunean  heztearen  garrantzia
 • Hezkidetzaren  definizioa
 • Baliabideak.
Parte hartzea nahi baduzue, umeak etxera eramango duen papera bete eta entregatu Ikastolan.

La Asociación de Padres y Madres de la Ikastola Anaitasuna ha organizado un taller para trabajar la coeducación con los padres y madres.

Las relaciones entre los padres y madres, el profesorado y nuestros hijos e hijas son decisivas para el desarrollo de niños/as y jóvenes, pues aquellos son sus primeros referentes y porque está en manos del profesorado la educación de los mismos. Tanto los progenitores como el profesorado tienen una gran tarea en ese proceso de socialización. A menudo pueden surgir problemas y dudas, sin que sepamos cómo actuar ante situaciones cotidianas que se dan entre los niños y niñas.

El objetivo principal de este taller es analizar desde la perspectiva de género las raíces psicológicas, sexuales, comunicativas y sociales en el desarrollo de niños/as y adolescentes; asimismo, se ofrecerán herramientas encaminadas a que surjan nuevas relaciones.

En la sesión se utilizará una metodología participativa y los padres y madres tendrán ocasión de reflexionar y discutir sobre los temas que se vayan planteando.

Cuándo: 3 de febrero, de 6 a 8 de la tarde
Dónde: Lobiano
Dirige la sesión: Urtxintxa Eskola

Temas que se trabajarán:
 • Sistemas de género y proceso de socialización
 • Importancia de educar en la igualdad
 • Definición de coeducación
 • Recursos
Si quieres participar, rellena el papel que llevará vuestro/a hijo/a a casa y entregadlo en la Ikastola.


2014/01/12

DBHko 4. MAILAKO IKASLEEN ESKERRAK

DBH.ko 4. mailako ikasleek eskerrak eman nahi dizkiote Lehen Hezkuntza eta DBHko ikasle eta guraso guztiei bere ikasketa bidairako otarra egiteko bidali dituzten gauza guztiengatik. Argazkian ikusten den moduan, partaidetza ugaria izan da eta otar txukun txukuna zozketatu izan ahal dute. Ikasle bakoitzak 30 € lortu ditu horrela bere ikasketa bidairako.

El alumnado de 4ª de ESO quiere agradecer al alumnado de Primaria, ESO y a los padres y madres su aportación para poder presentar la cesta para el viaje de estudios. Como se puede apreciar en la imagen, la participación ha sido muy abundante, de manera que han podido sortear una cesta más que atractiva. Cada alumno/a ha podido obtener de esta manera 30 € para su viaje de estudios.


Abenduaren 27ko ONCEko kupoian atera zen zenbakiaren azken hiru zifrekin bat zetorren rifa atera da irabazle, hau da, 895 zenbakiduna.

La rifa premiada tenía que coincidir en sus tres últimos números con el número premiado en el sorteo de la ONCE del 27 de diciembre, siendo así el número premiado el 895.

Ikasleek eskerrak eman nahi diote ere DG Horacio Decoración dendari bere erakuslehioa lagatzeagatik otar hau ezagutzera emateko.

El alumnado también quiere agradecer a DG Horacio Decoración el haberles cedido su escaparate para poder dar a conocer dicha cesta.

Bide batez, DBHko 4. mailako ikasleek Olentzeroren Irribarrea lehiaketarako aurkeztu zuten Olentzeroa hauxe izan da. Oso ondo gelditu zaie, ezta?

De paso, deciros que el Olentzero que el alumnado de 4ª de DBH presentó al concurso La sonrisa de Olentzero es éste que aparece en la imagen. Les quedó bien, ¿verdad?


2013/11/11

GAZTAÑERRE EGUNA ANAITASUNA IKASTOLAN


Anaitasuna ikastolako 4 urteko umeen 20 guraso inguru gaztañak prestatu zituzten pasa den ostiralean gaur, Gaztañerre eguna ospatu ahal izateko.

Beste batzuetan egin den bezala, guraso bolondres batzuk hurbildu ziren ikastetxeko instalazioetara gaztañak zabaltzeko gero arazo barik erre ahal izateko.

Aurten 30 kilo gaztaina banatu dira, eta hurbildu ziren aita eta ama ugariak izan zirenez, lana pentsatukoa baino lehenago amaitu zen.
 
Beraz, eskertzekoa da egin zuten lana. Gaur, gure umeak izan dira ikasgelaz ikasgela gaztaina hauek banatzen ibili direnak.

Alrededor de una veintena de padres y madres del alumnado de 4 años de nuestra Ikastola participaron el pasado viernes en la preparación de las castañas para celebrar hoy  lunes "Gaztañerre".

Al igual que en anteriores ocasiones, los padres y madres voluntarios se acercaron el viernes anterior a esta fecha, a las instalaciones del centro educativo para abrir las castañas y que puedan ser asadas sin problemas. 


Este año se han repartido 30 kilos de castañas, aunque la cantidad de padres y madres voluntarios para esta actividad hizo que la tarea concluyera antes que en otras ocasiones.

Es de agradecer, por tanto, la colaboración mayoritaria de los padres y madres para que todo el alumnado del centro pueda disfrutar de castañas asadas ese día. Hoy han sido nuestros hijos y nuestras hijas los que han ido repartiéndolas de clase en clase.


2013/11/08

BILGUNEA: TOKIKO GIZARTE-HEZKUNTZA MAHAIA

Tokiko Gizarte-Hezkuntza Mahaiak bultzatzen duen Bilgunea datorren astean helduko dio bere jarduerari aurtengo ikasturtean. 

Ekimena familia eta gizarte eta hezkuntza alorretan lanean diharduten profesionaleei zuzentzen zaio. Eta bere helburua horien esku hainbat tresna jartzea herriko ikasleen gizarte-hezkuntza prozezuan lagungarri izango direnak.

Programak atal hauek jorratzen ditu:

 • Haurra jaio aurretik
 • 0-3 urte
 • Haurrak
 • Lehen Hezkuntza
 • Bigarren hezkuntza
Jardunaldien edukiak ezagutzea nahi baduzu, hona hemen foiletoa.

Izena emateko, triptikoari erantsitako fitxa bete eta hori seme-alabaren ikastetxean, Osasun Zentroan edo Udal Gizarte Zerbitzuetan utzi ahal da.

El programa de Aula de Encuentro, que impulsa la Mesa Socio-Educativa Local, retomará su actividad la próxima semana en este curso escolar. La iniciativa tiene por objetivo dotar a los/las a las familias –padres-madres- y a los/as docentes de herramientas que ayuden en el proceso socio-educativo de los/as menores de nuestro municipio.

La iniciativa Aula de Encuentro, anteriormente conocida como Escuela de Padres y Madres, abre el próximo martes día 12 este curso lectivo 2013/2014. La participación está principalmente dirigida a las familias y también a los/as profesionales socio-educativos. Destaca una vez más, la colaboración de las AMPA´s, los centros escolares y el Centro de Salud para la organización y puesta en marcha de este proyecto.

El programa contempla los siguientes apartados:
 • Prenatal
 • 0-3 años
 • Infantil
 • Primaria
 • Secundaria
Si deseas conocer los contenidos de las jornadas, accede desde aquí al folleto

Para formalizar la inscripción, se tiene que rellenar la ficha que se adjunta al tríptico y dejarla en el centro escolar que corresponda al alumno/a, en el centro de salud o en los Servicios Sociales Municipales.