2014/06/07

INTERNET ETA SAKELAKO TELEFONOA

Orain dela gutxi hitzaldi bat eman diete 6. mailako ikasleei Internet eta sakelen erabiltzeak sortu ahal dituzten arazoak azalduz.

Hori dela eta, aholku batzuk jaso dituzte:

1. Pasahitz segurua erabili

 • Gutxienez 8 karaktere izan behar ditu
 • Letra larriak eta xeheak nahastu
 • Sinboloak eta zenbakiak jarri
 • Ez erabili informazio pertsonalik (izena, datak...)
 • Buruz ikasi eta ez esan iñori
2. Zure datuak babestu

Zure helbidea, zure telefonoa eta zure argazkiak eta baita familia eta lagunenak ere, zeure datu pertsonalak dira. 
Intimitate eta pribatasuna gordetzeko eskubidea duzu

3. Erabilpen egokia egin

Zure eguneroko bizitzan egiten ez baduzu, zergatik Interneten bai?

Informazio gehiago jasotzeko, hainbat helbide eman dizkiete:


4. Zer salatu dezakezu?

Beste hainbat delituen artean salatu dezakezunak:
 • Interneten bidez egindako irainak, mehatxuak edo komentario mingarriak
 • Kontuaren edo profilaren lapurketa
 • Argazki intimoak eskatzea informazio zehatz bat ez publikatzen truke
 • Besteen datu pertsonalen (telefonoa, helbidea, argazkiak, elkarriketak...) erabilera euren baimenik gabe, kalte egiteko asmoz
5. Non eta nola salatu?
 • Sare sozialek eskaini ohi duten salaketa-botoia sakatuz
 • Laguna edo kontaktua ezabatuz edo blokeatuz
 • Gurasoei edo konfiantzazko pertsona heldu bati kontatu.
Ertzaintzan salatu dezakezu:

www.ertzaintza.net
delitosinformaticos@ertzaintza.net

2014/05/15

KONTSUMOBIDE PROGRAMA: GURASOEI ZUZENDUTAKO LAN SAIOA

Maiatzaren azkenengo astean LHko ikasleak Eusko Jaurlaritzako Kontsumobide programako hainbat tailer izango dituzte ikastolan (frutak eta berdurak, supermerkatua, elikagaien elaborazioa, publizitatea...)

Honekin batera, gurasoei ere eskaintzen zaigu tailer bat aurten: "Adingabeak eta sakeleko telefonoa".

Eguna: Maiatzak 28, arratsaldeko 4 t'erdietatik 6etara.
Non: Lobiano Jauregia
Nola eman izena: umeek etxera ekarri duten inprimakia bete eta eraman Ikastolara 16a baino lehen
Oharra: 2 eta 10 urte tarteko umeentzako ludoteka zerbitzua izango da.

Durante la última semana de mayo los alumnos/as de EP recibirán unos talleres prácticos impartidos por el Gobierno Vasco dentro del programa Kontsumobide (frutas y verduras, el supermercado, elaboración de alimentos, publicidad...)

También se impartirá un taller para madres y padres sobre "Menores y telefonía móvil".

Día: 28 de mayo, de 4 a 6 y media de la tarde.
Dónde: Palacio Lobiano
Inscripción: antes del 16 de mayo rellenando el impreso que han traído nuestro hijos e hijas a casa y entregándolo en la Ikastola
Nota: habrá servicio de guardería para niños y niñas entre 2 y 10 años.

2014/05/06

TOPAGUNEA


Informazio hau iritsi zaigu denon eskura jartzeko, agian umeen bitartez jaso baduzue ere.

Maiatzean zehar TOPAGUNEA programaren saioak burutuko dira. Parte hartu nahi izatekotan, telefono hauetara deitu ahal da: 943 17 91 61 / 943 17 91 62.  Udal Gizarte Zerbitzuetan ere ahal da izena eman. Lobiano Kultur Gunean izango dira.

HAURRA JAIO AURRETIK. 
"Erditu eta gero"
Maiatzak 6a, 17:00 - 19:00

0-3 URTE
"Antsietatea familia-aldaketen ondorioz (banaketa)"
Maiatzak 7, 9:30 - 11:30 edo 17:00 - 19:00 (Ludoteka zerbitzua)

HAUR HEZKUNTZA
"Talde arazoak! Nola lortu aldaketa mesedegarria"
Maiatzak 14, 9:30 - 11:30 edo 17:00 - 19:00 (Ludoteka zerbitzua)

LEHEN HEZKUNTZA
"Pediatraren hitzaldia. Hiperaktibitatea eta ohean txiza egitea"
Maiatzak 15, 17:00 - 19:00 (Ludoteka zerbitzua)

"Zigorrak eta laguntza baikorrak"
Maiatzak 21, 9:30 - 11:30 edo 17:00 - 19:00 (Ludoteka zerbitzua)

BIGARREN HEZKUNTZA
"Nerabezaroko aldaketa fisikoak"
Maiatzak 20, 17:00 - 19:00

Nos ha llegado esta información para su divulgación, aunque quizás la hayáis recibido ya a través de vuestros hijos e hijas.

A lo largo del mes de mayo se celebrarán sesiones del programa AULA DE ENCUENTRO en Lobiano Kultur Gunea. Si te interesa participar puedes hacerlo a través de estos números de teléfono: 943 17 91 61 / 943 17 91 62 o acudiendo a los Servicios Sociales Municipales.

PRENATAL
"Después de dar a luz"
6 de mayo, 17:00 - 19:00

0-3 AÑOS
"Ansiedad ante cambios en la familia (la separación)"
7 de mayo,  9:30 - 11:30 o 17:00 - 19:00 (con servicio de ludoteca)

INFANTIL
"¡Conflictos! Cómo hacer una transformación productiva"
14 de mayo,  9:30 - 11:30 o 17:00 - 19:00 (con servicio de ludoteca)

PRIMARIA
"Pediatría. Hiperactividad y sigue mojando la cama"
15 de mayo, 17:00 - 19:00 (con servicio de ludoteca)

"Castigos y refuerzo positivo"
21 de mayo, 9:30 - 11:30 o 17:00 - 19:00 (con servicio de ludoteca)

SECUNDARIA
"Cambios físicos en la adolescencia"
20 de mayo, 17:00 - 19:00
2014/01/30

GURASOEKIN HEZKIDETZA LANTZEN

Anaitasuna Ikastolako Gurasoen Elkarteak gurasoekin hezkidetza lantzeko jarduera antolatu du.

Gurasoen,  lrakasleen  eta  seme-alaben  arteko  harremanak ume eta gaztetxoen garapenerako erabakigarriak  dira,  hauek  direlako haurren lehenengo erreferenteak eta hauen esku baitago umeen heziketa. Guraso izatea eta eskolan  irakaslea  izaten jendarteratze  prozesuan lan  mardula da. Askotan, kezkak  eta  zalantzak  sor daitezke, gure  haurren  egunerokotasunean  gertatzen  diren  egoeren  aurrean nola erantzun asmatzen ez dugularik.

Tailer honen helburu  nagusia  haurraren  eta nerabeen  garapenaren oinarri psikologiko, sexual,
komunikatibo  eta  sozialak  aztertzea  genero ikuspegitik  eta harreman  berriak sortzeari  begira  tresnak ematea izango da.

Saioan parte-hartze metodologia erabiliko da eta gurasoek aukera izango dute planteatzen diren gaiei buruz hausnarketa egiteko eta eztabaidatzeko.

Noiz: Otsailaren 3an, arratsaldeko 6etatik 8etara.
Non: Lobianon
Noren eskutik: Urtxintxa Eskola

Landuko diren gaiak:

 • Genero  sistemak  eta  jendarteratze  prozesua
 • Berdintasunean  heztearen  garrantzia
 • Hezkidetzaren  definizioa
 • Baliabideak.
Parte hartzea nahi baduzue, umeak etxera eramango duen papera bete eta entregatu Ikastolan.

La Asociación de Padres y Madres de la Ikastola Anaitasuna ha organizado un taller para trabajar la coeducación con los padres y madres.

Las relaciones entre los padres y madres, el profesorado y nuestros hijos e hijas son decisivas para el desarrollo de niños/as y jóvenes, pues aquellos son sus primeros referentes y porque está en manos del profesorado la educación de los mismos. Tanto los progenitores como el profesorado tienen una gran tarea en ese proceso de socialización. A menudo pueden surgir problemas y dudas, sin que sepamos cómo actuar ante situaciones cotidianas que se dan entre los niños y niñas.

El objetivo principal de este taller es analizar desde la perspectiva de género las raíces psicológicas, sexuales, comunicativas y sociales en el desarrollo de niños/as y adolescentes; asimismo, se ofrecerán herramientas encaminadas a que surjan nuevas relaciones.

En la sesión se utilizará una metodología participativa y los padres y madres tendrán ocasión de reflexionar y discutir sobre los temas que se vayan planteando.

Cuándo: 3 de febrero, de 6 a 8 de la tarde
Dónde: Lobiano
Dirige la sesión: Urtxintxa Eskola

Temas que se trabajarán:
 • Sistemas de género y proceso de socialización
 • Importancia de educar en la igualdad
 • Definición de coeducación
 • Recursos
Si quieres participar, rellena el papel que llevará vuestro/a hijo/a a casa y entregadlo en la Ikastola.


2014/01/12

DBHko 4. MAILAKO IKASLEEN ESKERRAK

DBH.ko 4. mailako ikasleek eskerrak eman nahi dizkiote Lehen Hezkuntza eta DBHko ikasle eta guraso guztiei bere ikasketa bidairako otarra egiteko bidali dituzten gauza guztiengatik. Argazkian ikusten den moduan, partaidetza ugaria izan da eta otar txukun txukuna zozketatu izan ahal dute. Ikasle bakoitzak 30 € lortu ditu horrela bere ikasketa bidairako.

El alumnado de 4ª de ESO quiere agradecer al alumnado de Primaria, ESO y a los padres y madres su aportación para poder presentar la cesta para el viaje de estudios. Como se puede apreciar en la imagen, la participación ha sido muy abundante, de manera que han podido sortear una cesta más que atractiva. Cada alumno/a ha podido obtener de esta manera 30 € para su viaje de estudios.


Abenduaren 27ko ONCEko kupoian atera zen zenbakiaren azken hiru zifrekin bat zetorren rifa atera da irabazle, hau da, 895 zenbakiduna.

La rifa premiada tenía que coincidir en sus tres últimos números con el número premiado en el sorteo de la ONCE del 27 de diciembre, siendo así el número premiado el 895.

Ikasleek eskerrak eman nahi diote ere DG Horacio Decoración dendari bere erakuslehioa lagatzeagatik otar hau ezagutzera emateko.

El alumnado también quiere agradecer a DG Horacio Decoración el haberles cedido su escaparate para poder dar a conocer dicha cesta.

Bide batez, DBHko 4. mailako ikasleek Olentzeroren Irribarrea lehiaketarako aurkeztu zuten Olentzeroa hauxe izan da. Oso ondo gelditu zaie, ezta?

De paso, deciros que el Olentzero que el alumnado de 4ª de DBH presentó al concurso La sonrisa de Olentzero es éste que aparece en la imagen. Les quedó bien, ¿verdad?


2013/11/11

GAZTAÑERRE EGUNA ANAITASUNA IKASTOLAN


Anaitasuna ikastolako 4 urteko umeen 20 guraso inguru gaztañak prestatu zituzten pasa den ostiralean gaur, Gaztañerre eguna ospatu ahal izateko.

Beste batzuetan egin den bezala, guraso bolondres batzuk hurbildu ziren ikastetxeko instalazioetara gaztañak zabaltzeko gero arazo barik erre ahal izateko.

Aurten 30 kilo gaztaina banatu dira, eta hurbildu ziren aita eta ama ugariak izan zirenez, lana pentsatukoa baino lehenago amaitu zen.
 
Beraz, eskertzekoa da egin zuten lana. Gaur, gure umeak izan dira ikasgelaz ikasgela gaztaina hauek banatzen ibili direnak.

Alrededor de una veintena de padres y madres del alumnado de 4 años de nuestra Ikastola participaron el pasado viernes en la preparación de las castañas para celebrar hoy  lunes "Gaztañerre".

Al igual que en anteriores ocasiones, los padres y madres voluntarios se acercaron el viernes anterior a esta fecha, a las instalaciones del centro educativo para abrir las castañas y que puedan ser asadas sin problemas. 


Este año se han repartido 30 kilos de castañas, aunque la cantidad de padres y madres voluntarios para esta actividad hizo que la tarea concluyera antes que en otras ocasiones.

Es de agradecer, por tanto, la colaboración mayoritaria de los padres y madres para que todo el alumnado del centro pueda disfrutar de castañas asadas ese día. Hoy han sido nuestros hijos y nuestras hijas los que han ido repartiéndolas de clase en clase.


2013/11/08

BILGUNEA: TOKIKO GIZARTE-HEZKUNTZA MAHAIA

Tokiko Gizarte-Hezkuntza Mahaiak bultzatzen duen Bilgunea datorren astean helduko dio bere jarduerari aurtengo ikasturtean. 

Ekimena familia eta gizarte eta hezkuntza alorretan lanean diharduten profesionaleei zuzentzen zaio. Eta bere helburua horien esku hainbat tresna jartzea herriko ikasleen gizarte-hezkuntza prozezuan lagungarri izango direnak.

Programak atal hauek jorratzen ditu:

 • Haurra jaio aurretik
 • 0-3 urte
 • Haurrak
 • Lehen Hezkuntza
 • Bigarren hezkuntza
Jardunaldien edukiak ezagutzea nahi baduzu, hona hemen foiletoa.

Izena emateko, triptikoari erantsitako fitxa bete eta hori seme-alabaren ikastetxean, Osasun Zentroan edo Udal Gizarte Zerbitzuetan utzi ahal da.

El programa de Aula de Encuentro, que impulsa la Mesa Socio-Educativa Local, retomará su actividad la próxima semana en este curso escolar. La iniciativa tiene por objetivo dotar a los/las a las familias –padres-madres- y a los/as docentes de herramientas que ayuden en el proceso socio-educativo de los/as menores de nuestro municipio.

La iniciativa Aula de Encuentro, anteriormente conocida como Escuela de Padres y Madres, abre el próximo martes día 12 este curso lectivo 2013/2014. La participación está principalmente dirigida a las familias y también a los/as profesionales socio-educativos. Destaca una vez más, la colaboración de las AMPA´s, los centros escolares y el Centro de Salud para la organización y puesta en marcha de este proyecto.

El programa contempla los siguientes apartados:
 • Prenatal
 • 0-3 años
 • Infantil
 • Primaria
 • Secundaria
Si deseas conocer los contenidos de las jornadas, accede desde aquí al folleto

Para formalizar la inscripción, se tiene que rellenar la ficha que se adjunta al tríptico y dejarla en el centro escolar que corresponda al alumno/a, en el centro de salud o en los Servicios Sociales Municipales.

2013/11/05

GURASOLAGUN EGITASMOA: AITA, AMA, EGIDAZU EUSKARAZ!


Hizkuntzen transmisioan familia izaten da eragilerik garrantzitsuena; eskola, komunikabideak, eta aisiaren aurretik. Hori dela eta, euskararen normalizazio prozesuan familiaren bidezko transmisioari behar bezalako
pisua eman beharko genioke. Gurasolagun programak prozesu horri bere ekarpen txikia ekarri nahi izan dio.

Zergatik Gurasolagun?
Egunero, astelehenetik ostiralera, umeak klasean dauden bitartean edo klaseak eta gero umeak zaintzen elkarrekin ematen ditugun orduak asko izaten dira. Gurasolagun programak denbora horri etekina atera eta euskara bultzatzeko aukera ematen digu. Gainera, DOHAINIK da!

Nola egingo dugu?
Gurasoon artean talde txikiak sortuz, euskaraz dakien jendea eta ikasten ari direnak elkartuz, talde bakoitzak jarritako ordutegi eta egunetan, euskaraz hitz egiteko. Taldeak osatzean gure interesak eta zaletasunak ere kontutan izango ditugu, taldean gustura egoteko.

IZENA EMATEKO:
Urriaren 28tik azaroaren 8ra.
Eskatu inprimakia, bete eta utzi zure zentruko idazkaritzan


En la transmisión de las lenguas es la familia el factor más importante; por delante de la escuela, los medios de comunicacion y el tiempo libre. Es por ello que debiéramos dar importancia a la transmisión que ejerce la familia en el proceso de normalización del euskera. El programa Gurasolagun quiere hacer su pequeña aportación a este proceso.

¿Por qué Gurasolagun?
Todos los días, de lunes a viernes, pasa mucho tiempo mientras nuestros/as hijos e hijas está en la ikastola y también después de las clases cuando están a nuestro cargo. El programa Gurasolagun pretende sacar provecho de ese tiempo. Además, ¡es GRATIS!

¿Cómo lo haremos?
Formando pequeños grupos entre los padres y madres, reuniendo a los que aprenden euskara y a los que ya lo saben, en el horario y días que cada grupo establezca, con el fin de hablar en euskera. También se tendrá en cuenta en la formación de los grupos los intereses y aficiones de sus miembros, para que la relación en el grupo sea cómoda.

INSCRIPCIÓN
Del 28 de octubre al 8 de noviembre
Pide el impreso, rellénalo y déjalo en la secretaría de tu centro.

2013/10/24

ANAITASUNA IKASTOLAKO DBHko IKASLEAK WERT LEGEAREN KONTRA
Eskola Publikoaren aldeko Estatuko Plataformak mobilizazioak antolatu ditu urrirako, LOMCEren eta hezkuntza arloko murrizketen kontra. Mobilizazio nagusia hilaren 24an izango da, Estatu osorako hezkuntza arloko greba orokorra antolatu baitute Estatuko sindikatuek, guraso elkarteek, irakasle taldeek, ikasle sindikatuek…

Anaitasuna Ikastolako DBHko 3. eta 4. mailako 50 ikasle inguru 3 eguneko greba egiten ari dira, Estatuko gobernuak onartu berri duen Hezkuntzari buruzko legearen kontra. Ikastetxeko ikaslegoak botazioa egin ondoren (3. eta 4. mailakoak bakarrik, 1. eta 2. mailakoek ez dute aukera hau eta) "greba" hau egitea erabaki zuen (egia esan ezin zaio greba deitu, horretarako ez daukate eskubiderik eta)

Gurasoen baimena eskatu behar zuten ikasleek. Horrela, 3. mailako %50ak eta 4. mailako %100ak baietza eman diote greba honi. 

Asteartean Ermuko kaleetatik manifestazioa egin zuten ikasle hauek. Ikastetxeko inguruetan ibili dira ere, lege honen kontrako kontsignak batera esanez. Horrez gain, pankarta jarri dute ikastetxeko barandan beraien aldarrikapena horrela adieraziz.


A lo largo de todo el mes de octubre la Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha organizado diferentes movilizaciones en contra de la LOMCE y los recortes presupuestarios en Educación. Estas movilizaciones tendrán su punto culminante el día 24 de octubre con la convocatoria de una huelga general a nivel estatal en el sector educativo convocada por sindicatos, asociaciones de madres-padres, colectivos de profesores, sindicatos de estudiantes…

Alrededor de medio centenar de estudiantes de tercero y cuarto de ESO de la Ikastola Anaitasuna llevan a cabo una huelga de 3 días, en contra de la Nueva Ley de Educación aprobada por el Gobierno Central.
Esto es consecuencia de una votación realizada entre el alumnado del centro (de tercero y cuarto curso, ya que primero y segundo no tienen esa posibilidad) en la que se decidió convocar este parón en su actividad (oficialmente no se puede denominar huelga ya que no tienen derecho a ello).
El alumnado tenía la obligación de contar con la aprobación de los progenitores. En este caso, apoyan el parón el 50% del alumnado de tercero, mientras que en cuarto curso es el 100% del alumnado.
El martes estos jóvenes se manifestaron por las calles de Ermua y el entorno del centro educativo con sus consignas en contra de la nueva Ley. Además han colocado una pancarta en la barandilla del centro para apoyar su reivindicación estos días.
2013/10/20

ASIAKO LIZTORRAK ANAITASUNA IKASTOLAN


Urriaren 9an, Anaitasuna Ikastolako patio batean, umeak jolastorduan zeudenean Asiako liztorren erasoa jasan behar izan zuten.
Haietako ume pare bat Mendaroko ospitalera eraman behar izan zituzten, alergien beldur. Umeek beldurra pasa zuten eta ez da harritzekoa, liztorren tamaina ikusita.


El 9 de octubre, mientras los niños y niñas jugaban en uno de los patios de la Ikastola Anaitasuna, recibieron el ataque de avispas asiáticas.
Un par de niños tuvieron que ser trasladados al hospital de Mendaro, por miedo a las alergias. Los niños/as pasaron miedo y no es extraño, viendo el tamaño de las avispas.uu